top of page

BAGGRUND

De sidste 5+ år har jeg arbejdet inden for Beskæftigelsesindsatsen, hvor min fokus har været på at hjælpe mennesker udfordret af sygdom eller ledighed med at komme tilbage til en (ny) normal hverdag og stabilitet. I denne forbindelse har jeg arbejdet både med individer og grupper med formål som afklaring, støtte eller motivation. Menneskerne, jeg har hjulpet, har haft meget forskellige baggrunde, socialt, arbejdsmæssigt og personlighedsmæssigt, og de har haft varierende lidelser eller reaktioner på de belastninger, de har mødt. Ud over at hjælpe folk, der har haft det psykisk svært, har jeg også arbejdet coachende med fokus på opnåelse af mål, og jeg har superviseret fagfolk inden for beskæftigelsesområdet med formålet at skærpe deres praksis og udvikle deres kompetencer.

Min interesse har altid været i, hvordan vi som mennesker "fungerer" og reagerer på de situationer, vi møder, og hvorfor. Det er ud fra denne forståelse at forandring bliver mulig.

TILGANG

Mine nøgleord er selvindsigt og konkrete forandringer.

Min tilgang i terapien vil altid være tilpasset til dig og din unikke situation i vores forløb - det er dig og dine behov, der er vigtigst i vores samtaler. Jeg kommer heller ikke til at sætte målene eller definere, hvordan dit liv bør se ud - det er dine ønsker, der skal styre, hvad vi arbejder henimod. Det er altså dig, der bestemmer, hvor vi skal hen, og så bruger vi samtalerne på at undersøge det og bevæge os mod det sammen.

 

Mine metoder er hovedsageligt kognitivt funderede, hvor vi arbejder med fx accept, værdier, konkrete adfærdsændringer og indsigt i de mønstre, der holder os tilbage fra at opnå vores mål og ønsker. I den kognitive psykologi, ser man tanker, følelser, krop og adfærd som uløseligt sammenbundne. Det er forskellige aspekter af os og vores oplevelse, der alle påvirkes af og påvirker hinanden og vores omgivelser. Vi arbejder derfor bl.a. med at finde ud af, hvordan du reagerer (og hvorfor), samt hvordan disse reaktioner påvirker hinanden - og hvordan din reaktion også påvirker situationen i sig selv. Jo bedre, vi forstår dig, jo bedre grundlag har vi for at lave ændringer, der kan afhjælpe problemerne (eller i det mindste gøre det nemmere at håndtere dem, når du møder dem), så du kan bruge livet på de ting, der giver dig glæde og mening.

I samtalen tager dette ofte form af en veksling mellem undersøgelse af problemerne (hvad enten de er mønstre i det vi gør eller indre oplevelser som tanker og følelser), undersøgelse af hvorfor disse problemer er opstået samt strategier og redskaber, som skal hjælpe på problemerne. Under samtalerne laver vi løbende aftaler om noget, du måske skal tænke ekstra over eller et redskab, du skal bruge, indtil næste gang vi mødes. På den måske er der mulighed for hurtigere at skabe udvikling og at lave konkrete ændringer i dit liv, der kan bidrage til en bedre hverdag.

Hvis du er mere nysgerrig på min uddannelses- og erhvervsbaggrund eller på min tilgang, er du velkommen til at besøge min LinkedIn-profil og tage et kig eller til at kontakte mig for en snak.

bottom of page