top of page

VÆRKTØJER

Her kan du finde en liste med redskaber og modeller til fri afbenyttelse. Hvis du er i forløb hos Psykolog Sofie Marcussen, er det blandt andet nogle af de redskaber, som vi måske arbejder med undervejs.

Siden er stadig under opbygning, og der vil blive tilføjet flere redskaber hen ad vejen.

Fra værdi til handling: Redskabet kan give overblik over, hvordan dine handlinger og mål hænger sammen med dine værdier.

SMART-målsætning: Brug redskabet til at gøre dine mål mere konkrete, så de er nemmere at arbejde sig hen imod.

Værdi-liste: En liste med forskellige værdier, der kan bruges til at finde ud af, hvad dine personlige værdier er.

Stress

Aktiviteter: Røde, gule og grønne (med forklaring/uden forklaring): Et redskab du kan bruge til at skabe overblik over dine sædvanlige gøremål eller opgaver samt vurdere, hvor krævende de er (og altså hvor meget de belaster dig!).

Belastninger og ressourcer (med forklaring/uden forklaring): Model og redskab til at skabe overblik for hvilke belastninger, du er under, og hvilke ressourcer, du har til rådighed.

Energi-budgettet (med forklaring/uden forklaring): Brug redskabet til at få overblik over, hvordan du bruger din energi, og om du overbelaster dig selv med for mange "energi-udgifter".

Følelsesregulerende systemer: Model og redskab til forståelse af de følelsesregulerende systemer, og hvordan de kan udfordre og hjælpe os igennem stress.

Gode råd til bedre søvn.

Handling - prioritering (med forklaring/uden forklaring): Modellen viser en god fremgangsmåde til at prioritere, hvilke gøremål eller opgaver, der kræver opmærksomhed, og hvilke man kan vente med eller undlade.

Kognitiv diamant med konsekvensanalyse (med forklaring/uden forklaring): Den kognitive diamant er en model til forståelse af vores reaktioner, og hvordan disse også påvirker hinanden. Konsekvensanalysen hjælper dig med at se, hvad dine reaktioner kan føre til på kort/lang sigt.

Kontrolcirklen (med forklaring/uden forklaring): Brug modellen til at få overblik over, hvor du har kontrol over situationen; hvor du har indflydelse; og hvor der er tale om vilkår, som du ikke kan gøre noget ved.

Stressorer - liste med eksempler (med forklaring/uden forklaring): En oversigt med eksempler på belastninger, som du kan bruge som inspiration til at få overblik over, hvad der eventuelt belaster dig i din hverdag.

Stress-stoplys (med symptomer/uden symptomer): Et redskab til at forebygge stress ved at lægge planer for, hvis du oplever symptomer på stress.

Stresssymptomer: En oversigt med de mest almindelige stresssymptomer.

Sygdomsforløb: En illustration af forventningen til bedringen efter sygdom versus virkeligheden.

Ugeskema (med forklaring/uden forklaring): En almindelig ugeoversigt, der kan bruges til at planlægge aktiviteter - og sørge for, at du ikke har for meget planlagt igennem ugen.

Sorg

2-proces-modellen (med forklaring/uden forklaring): Modellen beskriver, hvordan vi i sorg ofte bevæger os mellem to spor: Et tabsorienteret med fokus på længslen efter det tabte, og et genopbyggende med fokus på at finde sig til rette efter tabet.

 

Sorg over tid: Illustration af, hvordan sorg i virkeligheden ikke bliver mindre, men livet bliver større med tiden.

bottom of page