top of page

DATAINFORMATION

På denne sider finder du informationer om hvilke data, jeg indsamler, hvilket formål det har, og hvordan dataene indsamles.

Privatlivspolitik

Cookie-politik

PRIVATLIVSPOLITIK

Dataansvarlig

Psykolog Sofie Marcussen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som virksomheden behandler om sine kunder og samarbejdspartnere. Du finder kontaktoplysninger nedenfor.

 

Dataansvarlig: Sofie Marcussen

 

Psykolog Sofie Marcussen

Dr. Alexandrines Vej 2

9600 Aars

Tlf.: 93 93 77 95

E-mail: psykologsofiemarcussen@protonmail.com

Web:

 

CVR-nr.: 43464787

 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte mig via psykologsofiemarcussen@protonmail.com.

 

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har jeg følgende behandlingsaktiviteter.

 

Kommunikation med potentielle kunder

Når du ønsker at høre mere om mine ydelser, ønsker at starte et forløb eller har spørgsmål, kan du kontakte mig via:

  • Kontaktformular

  • E-mail

  • Telefon

 

Ved henvendelser behandler jeg dine personoplysninger med formål som fx at svare på dine spørgsmål. Jeg behandler kun den information, du har givet mig. Typisk vil det være oplysninger som fx navn, e-mail, telefonnummer, personnummer.

 

Hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

 

Jeg sletter kommunikationen med dig, når det står klart, om du ønsker en ydelse eller ej. Dog kan der i særlige tilfælde være behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid.

 

Kunder

I løsningen af den opgave, du beder mig om at løse, kan det være nødvendigt at kommunikere med dig. I denne forbindelse kan jeg behandle personfølsomme oplysninger og almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, ydelser, betalingsinformationer, helbredsoplysninger og lignende. Der vil være tale om oplysninger, du selv har givet mig eller som du har givet samtykke til at indhente fra tredjepart.

 

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

 

Journalpligt

Datastyrelsen har vedtaget, at det at gå til psykolog i sig selv er en personfølsom oplysning, hvilket betyder, at kommunikation med denne information skal foregå gennem sikre kanaler fx krypteret mail.

 

I henhold til psykologloven har jeg som autoriseret psykolog journalpligt samt pligt til at opbevare journaler både under vores forløb og i 5 år efter sidste konsultation. Din journal indeholder personoplysninger som fx navn og adresse, noter fra vores samtaler samt andre oplysninger, der er indhentet i forbindelse med dit forløb som fx sagsakter fra sundhedssystemet eller jobcenter. Jeg indhenter kun oplysninger om dig med din samtykke.

 

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

 

Bogføring

I overenstemmelse med bogføringslovengemmer jeg alle regnskabsbilag, herunder også fakturaer til brug for regnskabsføring. Her kan fremgå oplysninger som navn, adresse og ydelse. Oplysningerne opbevares i minimum 5 år efter indeværende regnskabsår er afsluttet.

 

Hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

 

Eget ansvar

Bruger du ikke-sikre veje (fx sms og almindelig e-mail uden kryptering) til at sende mig personfølsomme oplysninger, er dette på eget ansvar. Ligeledes sender jeg heller ikke personfølsomme oplysninger ad disse kanaler – fx underskriver jeg mig kun med navn, ikke profession, hvis kommunikationen ikke er krypteret.

 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder mig. Jeg har derfor samarbejdspartnere, hvoraf nogle kan være databehandlere. Det kan fx være i forbindelse med bogføring, booking, IT-hosting osv. Ingen personoplysninger om kunder bruges i forbindelse med markedsføring.

 

Det er mit ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller jeg høje krav til vores samarbejdspartnere, der skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. Samarbejdspartnere får kun adgang til de oplysninger, der er strengt nødvendige for at kunne løse gældende opgave.

 

Pligter og videregivelse af personoplysninger

Som udgangspunkt har jeg som psykolog tavshedspligt om de ting, du fortæller mig under vores samtaler. Jeg videregiver kun disse med din samtykke og vidende bortset fra tilfælde, hvor jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre (oplysningspligt), eller hvis jeg får mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år oplever alvorlig mistrivsel eller er til fare for sig selv eller andre (underretningspligt).

 

Videregivelse af dine personoplysninger kan derudover være nødvendigt i visse situationer, fx:

  • Indberetning til forsikringsselskab i forbindelse med skadesager eller i forbindelse med betaling af dit forløb.

  • Besvarelse af psykologerklæring fra fx kommune.

 

I disse tilfælde sker videregivelse kun efter aftale, med din samtykke og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Tredjelandeoverførsler

Jeg benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. I det tilfælde at dette ikke muligt, kan der benyttes databehandlere uden for EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

 

Behandlingssikkerhed

Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

 

Jeg har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Hvis du ønsker agtindsigt, kan du henvende dig direkte til mig.

 

Ret til berigtigelse og sletning

Ifølge gældende lovgivning må jeg som autoriseret psykolog ikke slette oplysninger i din journal. I tilfælde af, at du mener, der er fejl, laves der en tilføjelse. Oplysninger, der ikke er en del af patientjournalen og er ukorrekte, har du ret til at få rettet/slettet.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du til enhver tid gøre, men vær dog opmærksom på, at journalpligten stadig gælder, hvorfor den eksisterende journal skal opbevares i 5 år efter sidste konsultation.

 

Nogle oplysninger er lovpligtige for mig at notere i visse opgaver, hvorfor manglende samtykke kan påvirke mulighederne for hvilke ydelser, jeg kan tilbyde.

 

Klager

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte mig direkte, så jeg kan rette op på fejl og mangler.

 

Oplever du utilsigtede hændelser eller utilfredshed i vores samarbejde, opfordrer jeg dig til at informere mig om dette hurtigst muligt. Du har også altid mulighed for at indberette utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed eller indgive en klage til Psykolognævnet.

 

Du kan læse mere om klagemuligheder hos Dansk Psykologforening.

 

Links til relevant lovgivning
COOKIE-POLITIK

 

Websiden anvender cookies – små tekstfiler, der lægges på din maskine for at hjælpe med at give en bedre browsing-oplevelse, når du besøger den. Generelt bruges cookies fx til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med at huske tidligere klik og indtastninger. Cookies er anonyme og kan ikke indeholde virus. Cookies bruges på stort set alle websider.

Såfremt du ikke ønsker, at der bruges cookies, kan du slå de fleste af dem fra (bortset fra de nødvendige cookies, der sikrer nogle kernefunktioner. Hvis du vælger at blokere cookies kan nogle funktioner ikke bruges, men du kan stadig tilgå siden. Du kan altid slette disse og andre cookies selv.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om hvilke cookies, der placeres på brugerens IT-udstyr. Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos erhvervsstyrelsen.

Typer cookies

Der skelnes mellem to typer cookies, sessionscookies og permanente cookies. Sessionscookies slettes fra browseren, når du lukker den, hvorimod permanente cookies gemmes på din enhed i en bestemt tidsperiode, hvorefter de udløber.

Der skelnes også mellem førsteparts- og tredjepartscookies. Førstepartscookies laves af websiden, du besøger, hvorimod tredjepartscookies laves af en tredjepart, der har elementer på siden – fx webanalyseprogrammer som Google Analytics.

Når du vælger at acceptere eller blokere cookies, kan du tage stilling til følgende typer:

  • Nødvendige cookies: Disse cookies aktiverer kernefunktionalitet som sikkerhed, identitetsbekræftelse og netværksstyring. Disse cookies kan ikke blokeres men kan slettes bagefter.

  • Marketing cookies: Disse cookies bruges til målretning af annoncering og til at spore annonceeffektivitet for at levere en mere relevant service og bedre annoncer, der passer til dine interesser.

  • Funktionelle cookies: Disse cookies indsamler data for at huske brugervalg for at forbedre og give en mere personlig oplevelse.

  • Google Analytics-cookies: Disse cookies hjælper med at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmeside, opdage fejl og yde en generelt bedre analyse. Fx måles trafikken på websiden, herunder hvor længe du er på siden, hvordan du har fundet siden og hvilke sider på websiden, du besøger.

 

Regler om cookies

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Psykolog Sofie Marcussen, hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af cookies på siden.

Sletning af cookies

Alle browsere lader dig slette cookies enkeltvis eller alle på en gang – hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser, du bruger:

 

bottom of page