top of page

Spørgsmål & svar

Spring til et spørgsmål og svar

Om psykologer

 • Hvorfor gå til psykolog?

 • Hvad kan en psykolog hjælpe med?

 • Hvad kan en psykolog?

 • Hvad betyder det at være autoriseret?

Om tilskud

 • Hvad er en lægehenvisning, og hvor kan jeg bruge den?

 • Hvor kan jeg få tilskud til mit forløb?

Om forløb

 • Hvor mange gange skal vi mødes?

 • Hvad hvis jeg ikke får noget ud af vores forløb?

_edited_edited_edited.jpg
Hvorfor gå til psykolog?

En psykolog har en specifik baggrund og evner til at hjælpe, når det kommer til psykiske udfordringer. Der er mange typer udfordringer, man kan fokusere på, men psykologen kan især være behjælpelig, hvis du kan mærke, at du har brug for et andet perspektiv end dit eget. Når vi bliver pressede eller ikke har det godt, påvirker det vores tankegang, og vi får sværere ved at bevare logik og modargumenter mod negative tanker og svære følelser. Det kan være en god idé og befriende at dele med nogen - men det kan også føles skræmmende og sårbart. Psykologen er professionel og ikke involveret i dit liv direkte, men hjælper dig under samtalerne til at afdække problemer og finde løsninger. Samtidig er der ingen forventning om, at du skal give en masse tilbage og være der for psykologen - du er fri til at fokusere på dig selv og dine ønsker.

Hvad kan en psykolog hjælpe med?

Forskellige psykologer har forskellige fokusområder og forskellige tilgange. Selvom vi alle arbejder med psykisk funktion og dysfunktion og mentalt helbred, kan der derfor være forskel på, hvad forskellige psykologer tilbyder.

Personligt har jeg mit hovedfokus på emner som arbejde og grænsesætning, identitet, relationer, mistrivsel, funktionsnedsættelser og meget mere. Det kan fx også være lidelser som stress, depression og angst eller mere gennemgribende problemer som fx ADHD, personlighedsforstyrrelser og lettere autismespektrumforstyrrelser. Hvis du søger psykolog og kontakter mig, skal vi nok finde ud af, om jeg er den rette til at hjælpe dig - og hvis jeg ikke er, oplyser jeg dig herom.

Hvad kan en psykolog?

Psykologer har alle en lang videregående uddannelse, der giver viden om, hvordan psyken fungerer, og hvordan denne viden kan bruges til at forstå og hjælpe mennesker, der oplever problemer eller oplever dysfunktion. Selve "Psykolog"-titlen er en beskyttet titel, hvilket betyder, at det i dag kun er en kandidat-grad i Psykologi, der kan give nye kandidater titlen. Når du går til psykolog er du derfor sikker på, at personen har brugt mindst 5 år på at tilegne sig viden om hjernen og sindet.

Alle psykologer er underlagt Psykologloven, der medfører krav, som bl.a. skal sikre kvaliteten af den hjælp, psykologen tilbyder.

Hvad betyder det at være autoriseret?

Autorisationsuddannelses er en frivillig praksisuddannelse for psykologer. Det er altså ikke alle psykologer, der bliver autoriserede (og ikke alle, det er relevant for).

 

Formålet er at dygtiggøre psykologen i praksis (udredningsarbejde, hvor psykologen afklarer, hvad problemet består i, og interventionsarbejde, hvor psykologen bruger denne viden til at lave ændringer eller hjælpe klienten med at lave ændringer, der afhjælper problemet) igennem erfaring, så kvaliteten af psykologens service øges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlen som autoriseret psykolog medfører også nye krav, fx journalpligten.

Efter autorisation kan en psykolog arbejde på fx at blive specialist, specialpsykolog og/eller supervisor.

Psykologuddannelsen

For at opnå en kandidat i Psykologi (også kaldet en cand.psych.) skal man som udgangspunkt studere på Universitetet i 5 år – 3 år på Bachelor-delen, som giver en meget bred indsigt i psykologi, og herefter 2 år på et professionsprogram/kandidat-program, hvor man ofte fokuserer ind på et bestemt område (fx pædagogisk psykologi, klinisk psykologi eller organisationsarbejde). Man er også i praktik et af semestrene.

Efter de 5 år på Universitetet, er det sjældent, at psykologer stopper med deres faglige uddannelse og udvikling. Der er flere ordninger, der har til sigte at sikre, at psykologen udvikler deres kompetencer og evne til at arbejde med mennesker, specielt for de psykologer, der arbejder med terapi og psykologisk rådgivning.

Autorisationsuddannelsen

For at opnå autorisation skal psykologen...

 • Have været fuldtidsansat i mindst 2 år efter uddannelsen.

 • Have mindst 1000 timer med klienter.

 • Få mindst 160 timers supervision af en mere erfaren psykolog.

 

Herudover er der også en række andre krav til psykologen, som de skal opfylde for at kunne få deres autorisation godkendt.

_edited_edited_edited.jpg
Hvad er en lægehenvisning, og hvor kan jeg bruge den?

En lægehenvisning får du hos din egen læge, hvis denne vurderer, at du har brug for psykologbehandling og tilhører mindst én af 11 kategorier (herunder er fx angst og depression).

Med lægehenvisning får du tilskud fra det offentlige til din behandling - du betaler stadig et beløb for hver samtale, men beløbet er mindre, end hvis du selv skulle stå for hele udgiften. Lægehenvisninger kan kun bruges hos psykologer med ydernummer - dette er psykologer, der har overenskomst med regionerne, og de er ofte fordelt nogenlunde efter befolkning.

 

Psykologer skriver oftest på deres hjemmesider, hvis de har mulighed for at tage imod lægehenvisninger, og ellers kan du søge specifikt efter dem på sundhed.dk eller psykologeridanmark.dk. Begge steder kan du vælge, at du kun vil have vist psykologer, der tager imod henvisning.

Hvor kan jeg få tilskud til mit forløb?

Hvis du ikke har en lægehenvisning, ønsker at benytte en psykolog uden ydernummer eller blot vil undersøge dine muligheder, kan du undersøge om du har adgang til gratis psykolog-hjælp eller tilskud til psykolog.

Du kan generelt undersøge dine medlemskaber forskellige steder, men her er nogle af de organisationer/muligheder, der oftest har en ordning med tilskud til psykolog:

 • Dit forsikringsselskab igennem en sundhedsforsikring.

 • Sygeforsikring "danmark".

 • Din arbejdsplads eller dit uddannelsessted.

 • Dit pensionsselskab, fx igennem en sundhedsordning.

 • Din fagforening.

Nogle ordninger gør det muligt at få hele beløbet betalt, andre gange får man et tilskud per gang. Der kan også være krav fra tilskudsgiveren, fx at forløbet skal foregå hos en autoriseret psykolog, eller at du ville høre til en af henvisningskategorierne, der gælder for lægehenvisninger.

 

Vilkår og muligheder kan variere meget, så der er ikke andet at gøre end at undersøge, hvad der gælder for dig!

_edited_edited_edited.jpg
Hvor mange gange skal vi mødes?

Det er altid dig, der i sidste ende bestemmer, om du vil afbryde dit forløb eller fortsætte. Nogle vil kun mødes nogle få gange, andre kan lide støtten i at gå løbende til psykolog i op til flere år. Der er ikke et bestemt antal samtaler, der er ”det rigtige” for alle – det er noget, vi finder ud af sammen. Du er altid velkommen til at tage emnet op under vores samtaler.

 

Når vi starter et terapeutisk forløb sammen, tager vi en snak om, om der er nogen ydre begrænsninger på antallet af samtaler, du håber på at have – det kan der fx være, hvis man er henvist igennem sit forsikringsselskab. Vi tilpasser forløbet og hvad vi koncentrerer os om (så vidt det er muligt) med hensyn til tidsrammen. Jo mere tid, vi har, jo dybere kan vi arbejde med dine personlige problemstillinger.

Som psykologen i vores samarbejde kan jeg også komme på banen og tage emnet om at afbryde forløbet op med dig. Dette vil jeg gøre, hvis jeg fx tænker, at du er klar til at stå på egne ben, eller hvis jeg oplever, at der ikke sker så meget udvikling. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis afbryder forløbet med det samme, men det er tegn på, at vi trænger til en snak om, om der er noget, der skal gøres anderledes.

Hvad hvis jeg ikke får noget ud af vores forløb?

Der kan være mange grunde til, at man ikke synes, at man får nok/noget ud af et psykolog-forløb.

Nogle gange handler det om, at jeg som psykologen ikke har eller ikke bruger den rigtige metode, som du har brug for – eller måske mangler jeg den viden, der skal til.

Det kan også være, at du generelt ikke har særlig stor glæde af et psykolog-forløb, enten for nuværende eller generelt. Fx kan nogle med svær angst eller depression have svært ved at gøre brug af terapi, men her kan medicinering måske hjælpe med at give overskuddet, der skal til for at arbejde med sig selv. Det er heller ikke alle, der oplever at få noget ud af psykolog, selv med medicinering, simpelthen fordi en anden (ikke-psykologisk) metode vil være bedre bevendt.

Det kan sidst men ikke mindst også være, at kemien mellem os bare ikke er rigtig. Samtaler med psykolog kan være svært og kræver tryghed, så hvis kemien ikke passer, kan det blive rigtig svært at opnå den tryghed, der skal til for at få noget ud af samtalerne. For at komme dette problem i forkøbet, tilbyder jeg et Gratis kemi-tjek, før vi starter et forløb.

Uanset hvad så er det meget vigtigt, at du mærker, at du får noget ud af forløbet. Hvis du kan mærke, at det ikke hjælper, så vil jeg rigtig gerne have, at du siger det til mig (eller den psykolog du går hos), så vi kan snakke om, om der er noget, vi skal gøre anderledes, eller om vi evt. skal afbryde forløbet, så du kan få den hjælp, du har brug for, et andet sted. Du skal ikke være bange for at såre mig/anden psykolog eller gøre os vrede – det her er en del af professionen, og det vigtigste er, at du får den rette hjælp.

Hvis du har spørgsmål, du ønsker svar på, er du altid velkommen til at kontakte mig.

KONTAKT

Dr. Alexandrines Vej 2, 9600 Aars

93 93 77 95

Inden vi starter et forløb, tilbyder jeg altid et Gratis kemi-tjek.

Når du kontakter mig, hører du altid tilbage fra mig

inden for 48 timer.

BESKED

Tak for din besked!

bottom of page